Siçanabənzər gəmiricilər əkinləri dağıda bilər 
19.12.2018, 17:50
244
Siçanabənzər gəmiricilər əkinləri dağıda bilər 

Payızlıq taxıl əkinləri üçün xüsusi təhlükəli zərərverici olan siçanabənzər gəmiricilərə qarşı mübarizə tədbirlərinə başlanılıb. Əkin sahələri əsasən dəmyə şəraitində becərildiyi üçün gəmiricilərin yayılması daha intensiv olur və mübarizə işlərini daim diqqətdə saxlamaq lazım gəlir. Mübarizə zamanı “Brodifak” preparatından aldadıcı yem hazırlanaraq hər yuva üçün 15 qram olmaqla istifadə edilir. Mübarizə işlərinin bioloji səmərəliliyi 84 faizdən artıqdır. 
“Aqrobiznes”