21 İyul 2019

Epifitotiya nədir?

7 İyul 2019
45
epifitotiya-nedir

Bitki xəstəliklərinin yayılması prosesidir. Proses əsasən bu xəstəliklərlə səciyyəvidir: dənli bitkilərin pas xəstəliyi, çəltiyin göbələkcik xəstəliyi, fitoftoroz, yaxud  kartof  çürüməsi-  kartofun  yarpaq,  budaq  və  kökünü  çürüdən  ən  zərərli göbələkcik  xəstəliyi  və  c.  Müxtəlif  kimyəvi  maddələrdən  düzgün  istifadə edilməməsi  nəticəsində  də  bitkilər  məhv  ola  və  ya  xəstəliklərə  məruz  qala  bilər.

"Aqrobiznes"

CV YARAT