15 Sentyabr 2019

Darı əkinlərində tətbiq edilən herbisidlər

22 Avqust 2019
43
dari-ekinlerinde-tetbiq-edilen-herbisidler

Lintur (təsiredici maddəsi: 659 qr/ kq Dikamba to-ki (Natrium duzu şəklində)+41 qr / kq Triasulfuron)– Darı bitkisinin cücərməsindən sonra  birillik və çoxillik ikiləpəli alaqlara qarşı tətbiq edilən herbisiddir. 
Preparatın məsarif norması   120 - 180 qr /ha) 
Lontrel -300 (təsiredici maddəsi: 300 qr/lt Klopiralid)– Darı bitkisinin kollanma-boruyaçıxma fazasında   birillik və çoxillik ikiləpəli alaqlara qarşı tətbiq edilən sistem təsirli herbisiddir. 
Preparatın məsarif norması   0,16-0,66 lt /ha
Sprut Ekstra –( təsiredici maddəsi : 540 qr/lt Qlifosat turşusu ). 
Darı əkiləcək yerlərə əkindən 20-60  əvvəl tətbiq edilir. Herbisid bütün birləpəli və ikiəpəli alaqları məhv edir.  
Preparatın məsarif norması   1,8 – 3.7 lt /ha
“Aqrobiznes” 
 

CV YARAT