2 Mart 2021

Bağbanlar nə qədər subsidiya alacaqlar?

22 Sentyabr 2019
500
bagbanlar-ne-qeder-subsidiya-alacaqlar

2020-ci ildən başlayaraq ilk 4 il ərzində intensiv alma bağlarının hər hektarına görə fermerlərə 800 manat subsidiya veriləcək. Beşinci ildən başlayaraq isə intensiv meyvə bağlarına 240 manat əkin subsidiyası ödənilməsi nəzərdə tutulur. Aqrar Subsidiya Şurasının bu qərarı 2019-cu ildən salınmış alma bağlarına da şamil edilir. İntensiv alma bağı dedikdə, damcı suvarma sistemi ilə təmin olunmuş, 1 hektara minimum 650 ədəd vegetativ calaqaltı tingin əkildiyi bağlar nəzərdə tutulur.
Aqrar Subsidiya Şurası 2019-cu ildən əvvəl salınmış intensiv meyvə bağlarına və intensiv olmayan meyvə bağlarına əkin subsidiyasını 1,2 əmsalla ödəyəcək. Bu kateqoriya bağların hər hektarına görə fermerlərə hər il 240 manat subsidiya veriləcək. Subsidiya verilməsi üçün intensiv olmayan meyvə bağlarınını hər hektarında ən azı 90 ting əkilməsi şərtdir.
Nümunə 1. 2019-ci ildə 10 hektar damcı suvarma sistemi ilə təmin olunmuş, “5X3 əkin sistemi” ilə hər hektarda ən azı 650 vegetativ calaqaltılı alma tingi əkmiş fermer 2020-2023 cü illərdə hər il 8000 manat, 2024-cü ildən başlayaraq isə 2400 manat subsidiya alacaq.
Nümunə 2. 2019-ci ildə 10 hektar alma bağı salmış, damla suvarma sistemi olmayan, vegetativ calaqaltılı ting əkməyən, yaxud hektara 650-dən az ting əkmiş fermerlər 2400 manat subsidiya alacaqlar.
Nümunə 3. 2019-cu ildən əvvəl 10 hektar intensiv alma bağı salmış fermerlər hər il 2400 manat subsidiya alacaqlar.
Nümunə 4. İntensiv olmayan, lakin sahəsində ən azı 90 ting olan alma bağlarının sahiblərinə 2020-ci ildən başlayaraq hər il 2400 manat subsidiya veriləcək.
"Aqrobiznes"

CV YARAT